Over Independent recruiters Groep

Wij zijn landelijk én actief in de bemiddeling en advisering van professionals en managers van professionals. Met onze bedrijven Independent Recruiters (Finance, ICT, Sales & Marketing en HRM/recruitment), Independent Hospitality, Independent Professionals, Independent Facility, Independent Engineering, Independent Retail, F1re, Independent Public en Independent Life Sciences hebben wij sinds 2003 honderden professionals aan een vaste of tijdelijke baan geholpen.

Waarom Independent Recruiters Groep?

De recruitment markt is een markt met zeer veel kleine en een aantal grotere spelers waartussen een hevige concurrentie heerst. Wij zijn van mening dat onze consultants, met daaraan gekoppeld een sterk persoonlijke benadering, de sleutel vormen voor ons succes. De professionaliteit en vakkennis van onze consultants staan daarom bij ons altijd voorop en vormen de basis voor ons onderscheidend vermogen.

Onze procedure

Ben je op zoek naar nieuwe mensen voor je bedrijf?
Het recruitment proces wordt flexibel naar wens ingevuld. Een procedure kan de volgende stappen bevatten::

Kennismaking
Jouw bedrijf en de vacature vormen ons vertrekpunt. We maken een afspraak om persoonlijk kennis te maken. Het doel van dit gesprek is het verkrijgen van een zo volledig mogelijk beeld van de organisatie en afdeling. In het gesprek inventariseren we de exacte wensen met betrekking tot de functie en de gewenste kandidaat. Idealiter vindt dit gesprek plaats met de recuiter/ HR manager van de organisatie en de manager van de afdeling waar de vacature bestaat.

Opstellen bedrijfs- en functieprofiel
Wij stemmen aan de hand van dit gesprek en de beschikbaar gestelde informatie een bedrijfsprofiel en uitgebreid functieprofiel op. Nadat deze profielen met jou zijn doorgenomen, worden deze gebruikt om kandidaten te werven en te informeren.

Benaderen van mogelijke kandidaten
Wij voeren op basis van het bedrijfs- en functieprofiel een marktscan uit en benaderen actief mogelijke kandidaten. We benaderen kandidaten die in onze portefeuille zijn opgenomen, kandidaten die via (internet)advertenties hun interesse in de vacature kenbaar maken en als derde mogelijkheid kunnen wij kandidaten headhunten.

Begeleiding in de procedure
Indien de kandidaten die wij hebben voorgesteld worden uitgenodigd, zullen wij de daaropvolgende procedure intensief begeleiden. Een goede en eerlijke feedback van en naar beide partijen is hierbij essentieel om de procedure zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Selectieronde
Met de geselecteerde kandidaten wordt door onze consultants een diepgaand persoonlijk gesprek gevoerd waarbij het verleden en de ambitie van de kandidaat uitgebreid doorgenomen worden. Zo zijn we in staat kandidaten te selecteren die qua profiel en instelling optimaal binnen de organisatie van de opdrachtgever passen. Indien relevant trekken wij de referenties van de kandidaten na.

Voorstellen van de geselecteerde kandidaten
De kandidaat die het beste aansluit bij het (competentie-)profiel en de cultuur van de opdrachtgever, stellen wij met een uitgebreide motivatie voor.

Opzetten gesprekken met de kandidaat
Op het moment dat jij als opdrachtgever een keuze hebt gemaakt met welke kanddiaat of kandidaten je in gesprek wilt, dan regelen wij deze afspraken voor je.

Testen
Independent Recruiters beschikt over goede relaties met erkende, onafhankelijke bureaus. Indien gewenst kunnen wij deze inschakelen tijdens de procedure. Een aantal van onze consultants zijn gecertificeerd om de gedrag en drijfveren profielen (DISC) op te stellen. 

Onderhandelingen
Heb je besloten wie je graag aan het team wilt toevoegen? Wij kunnen ook in deze fase begeleiden. De verwachtingen zo managen dat de kans op succes zo optimaal mogelijk is.

Nazorg
Ook na de bemiddeling houden we contact met jou en de kandidaat. We nemen regelmatig contact op met jou en de kandidaat om te bespreken of alles naar wens verloopt en ons ervan te vergewissen dat door alle partijen de juiste keuze is gemaakt. Hierdoor zijn wij in staat om bij vervolgopdrachten maatwerk te leveren.

Independent Recruiters Groep BV gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close